Üldtingimused

Kehtib alates 28.11.2022.

Käesolevad tingimused kehtivad MTÜ Noortekeskus Vihasoo (edaspidi: Töövõtja) ja lapse täisealise vanema või eestkostja (edaspidi: Tellija) vahel, kellele osutatakse laagris “Imedemaa” maapuhkuse korraldamise teenust (edaspidi: Laps).

1. Üldtingimuste subjekt
1.1 Teostaja osutab lapsele maapuhkuse korraldamise teenust laagris “Imedemaa” ühes ja/või mitmes vahetuses ning nende teenuste eest tasub tellija.

2. Poolte kohustused
2.1 Täitja kohustused
2.1.1 osutada laagris “Chudelandia” Lapsele maapuhkuse korraldamise teenust vastavalt Tellija poolt täidetud registreeringule. ankeedi leht;
2.1.2 tutvuda pakutavate teenuste paketiga: majutus-, toitlustus-, isiklike asjade hoiutingimused, puhke- ja arstiabi tingimused;
2.1.3 vastavalt registreerimisel valitud vahetustele , võta Kliendilt vastu Laps. Samas jätab Täitja endale õiguse lapsi rühmadesse jaotada ja kodudesse paigutada;
2.1.4 Lapse lastelaagris viibimise perioodil tagada talle puhkuseks vajalikud materiaalsed tingimused (voodikoht). , voodipesu, isiklike asjade hoidmise koht);
2.1.5 viia läbi valitud vahetuse programmis ettenähtud kultuuri-, spordi- ja meelelahutusüritusi;
2.1.6 tagada tuleohutusnormide ja sanitaarnõuete täitmine ;
2.1.7 nõuda lapselt isikliku hügieeni ja ohutuse reeglite täitmist;
2.1.8 tagama lapse isiklike asjade (raha, mobiiltelefonid, elektroonilised mängud jne) ohutuse, kui need on anti üle õpetajale erihoiuseks.

2.2. Kliendi kohustused
2.2.1. tasuma teenuste eest Töövõtjale vastavalt arve- ja maksegraafikule;
2.2.2. esitama Töövõtjale usaldusväärsed andmed Lapse ja tema tervisliku seisundi kohta, täites vormi pärast vautšeri ostmist, kuid mitte hiljem kui 1 nädal enne vahetuse algust;
2.2.3. andma Lapsele kogu laagris viibimise ajaks vajalikud riideesemed ja isiklikud hügieenitarbed;
2.2.4. tutvustada last territooriumil viibimise reeglitega https://pood.izum.ee /pravila/
2.2.5. tutvustama Last laagris kehtivate käitumisreeglite ja -normidega;
2.2.6. tutvustama Last laagris viibimise ajal varaohutuse reeglitega (raha, mobiiltelefonid hoiustatakse õpetaja juures, mobiiltelefonid väljastatakse 2 korda päevas või vastavalt vajadusele);
2.2.7. hüvitama Lapse poolt tekitatud isiku- ja varakahju.

3. Maksetingimused
3.1. Voucheri maksumus sõltub valitud vahetusest, samuti makseviisist ja on kättesaadav sellelt kodulehelt.
3.2. reisi eest saab tasuda kas ühes summas või maksegraafiku alusel (osamaksetena) ja see toimub ülekandega pangakontole või tasumisega sularahas hiljemalt arvel märgitud makseperioodiks;
3.3 . kui Tellija ei tasu 1 nädala jooksul pärast maksegraafikus kehtestatud tähtpäeva või keeldub vautšeri väljastamisest rohkem kui kuu enne vahetuse algust, siis on Täitjal õigus voucher tühistada ja tasutud summa tagastada koos välja arvatud haldustasu (50 eur );
3.4. Voucherite tagastamise tingimused:
3.4.1. kui voucher tagastatakse 30-15 päeva enne vahetuse algust, siis hüvitatakse 80% voucheri kogumaksumusest
3.4.2. voucheri tagastamine vähem kui 15-5 päeva enne vahetuse algust, siis tagastatakse 60% voucheri kogumaksumusest
3.4.3 Voucheri tagastamine vähem kui 5 päeva enne vahetuse algust on ei tagastata

4. Teenuse ennetähtaegne lõpetamine
4.1. Kliendi või Lapse algatusel - raha sel juhul ei tagastata;
4.2. reeglite rikkumise korral https://pood.izum.ee/pravila/ - raha ei tagastata sel juhul tuleb lapsevanemal 24 tunni jooksul ise lapsele järele tulla;
4.3. laagri juhtkonna algatusel - tagastamise tingimused arutatakse Tellija ja Teostaja vahel läbi erikorras, lapsevanem peab ise lapsele järgi 24 tunni jooksul;

4.4 Lapse haigus
4.4.1. Lapse haigestumisel vahetuse ajal peetakse kinni haiguse avastamise päevale järgneva kahe täispäeva kulu. Lapsevanem on kohustatud lapsele laagrist järgi tulema esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kell 12.
4.4.2. lapse haigestumise korral enne vahetuse algust (arstitõendi alusel) või raskete isiklike (perekondlike) asjaolude koosmõjul arutatakse voucheri maksumuse tagastamise tingimused Tellija ja Töövõtja vahel läbi lepingus. eriline viis.

5. Poolte vastutus
5.1. esineja kannab seadusest tulenevat vastutust Lapse elu ja tervise eest, samuti käesolevate tingimuste täitmise eest teenuste osutamise eest maapuhkuse korraldamiseks.
5.2. Klient vastutab lapse poolt tekitatud kahju eest, samuti lapse laagris viibimise nõuetekohase ettevalmistamise eest.

Ostukorv

0
image/svg+xml

Ostukorv on tühi.

Jätka ostlemist